Север Юг – Епизод 17

Вицекралят, облечен в халат, е седнал в голямо кресло до масата, отрупана с книжа. Единият му крак, обвит във фланелеи плат, е положен върху възглавница. Мартинес стои прав до масата с перо в ръка.В гласа и държането на Коломба имаше нещо внушително и страшно. При вида й тълпата ужасено се отдръпна като при появяването на някоя от онези зли магьосници, за които в Корсика се разказват толкова приказки през зимните вечери. Помощник-кметът, стражарите и няколко жени използуваха това раздвижване, за да застанат между двете групи; защото ребианистките овчари вече посягаха към оръжието и за миг съществуваше опасността на площада да започне масова схватка. Но двете партии бяха лишени от главатари, а кор-сиканците са дисциплинирани в гнева си и рядко стигат до бой в отсъствие на главните виновници за ме-ждуособните войни. Впрочем Коломба, която успехът бе отрезвил, задържа малкия си гарнизон:Той замахна непохватно с телескопа срещу нея, но Сюзън бе много по-бърза и по-силна от него. За миг двамата се сборичкаха за телескопа, тя го изтръгна от ръцете му и го захвърли на пода. Двамата стояха изправени един срещу друг, задъхани.