Север Юг – Епизод 42

О. боже мой! Как боли!… По никакъв начин не ще мога да сложа обувки . .. господи … Ох, Исусе Хри-сте! … По дяволите! Пръждосвай се с твоите копринени чорапи и обувки! Бих предпочел да ме подложат на мъчение . ..—    Но … — отговори мис Лидия, като се изчерви — нищо не споменава за това . . . Писмото му е на английски . .. Моли ме да кажа на баща си . .. Надява се, че префектът ще може да уреди …—    Тази нощ … — поде Джеф.